HỘP BÃ MÍA TIÊU CHUẨN

Sắp xếp:


HỘP BURGER BÃ MÍA 500ML TIÊU CHUẨN KT 150x150x80

Thông tin sản phẩm: Hộp burger- hộp xôi bã mía 500ml ( Tiêu chuẩn) Quy cách:             150x150x80 mm Thể tích:              500 ml Định lượng:          240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Hộp bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP CƠM BÃ MÍA DÀI 1 NGĂN NẮP RỜI TIÊU CHUẨN 700ML KT 229x134x44

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía dài 1 ngăn nắp rời ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             229 x 134 x 44 mm Thể tích:              700 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Khay bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô,..

HỘP CƠM BÃ MÍA 2 NGĂN NẮP RỜI TIÊU CHUẨN 750ML KT 229X134X44

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía dài 2 ngăn nắp rời ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             229 x 134 x 44 mm Thể tích:              750 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Hộp bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP BÃ MÍA 1 NGĂN NHỎ NẮP LIỂN TIÊU CHUẨN 600ML KT 180x135x45/60

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía 1 ngăn nắp liền loại nhỏ ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             180x135x45/60 mm Thể tích:              600 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Khay bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP BÃ MÍA 1 NGĂN NẮP LIỂN LỚN TIÊU CHUẨN 700ML KT 230x158x46/80

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía 1 ngăn nắp liền lớn ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             230x158x46/80 mm Thể tích:              700 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Hộp bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP BÃ MÍA 2 NGĂN NẮP LIỀN TIÊU CHUẨN 750ML KT 251x166x47/63

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía 2 ngăn nắp liền ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             251x166x47/63 mm Thể tích:              750 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Hộp cơm bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP CƠM BÃ MÍA 3 NGĂN NẮP LIỀN TIÊU CHUẨN 800ML KT 235x227x50

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía 3 ngăn nắp liền ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             235 x 227 x 50/80 Thể tích:              800 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Khay bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô

HỘP CƠM BÃ MÍA 3 NGĂN NẮP RỜI TIÊU CHUẨN 800ML KT 236x200x38

Thông tin sản phẩm: Hộp cơm bã mía 3 ngăn nắp rời ( Tiêu Chuẩn ) Quy cách:             236 x 200 x 38/40 mm Thể tích:              800 ml Định lượng:         240 gsm Kết cấu:                100% từ sợi tự nhiên (bã mía)  Hộp bã mía dùng đựng cơm, thực phẩm chế biến ăn liền, thực phẩm khô,...

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng