ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ

Sắp xếp:


ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU TÍM PHI 120

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù hay ống bạt cốt dù tải sỏi. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Tím Độ dày: 2.4mm Độ dài: 20/40/50m Đường kính ống: Ø (Phi) 100 – Ø (Phi) 200 Công dụng: Ống vải bạt cốt dù màu tím chuyên dùng để tải sỏi, dẫn nước công trình, dẫn nước thải hoặc dùng để xả nước có cát trong các công trình, công trường xây dựng…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 200MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù phi 200mm màu xanh hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 150MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 100MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 80MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù phi 80mm hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 60MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù phi 60mm hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 50MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù phi 50mm hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

ỐNG VẢI BẠT CỐT DÙ MÀU XANH PHI 40MM

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Ống vải bạt cốt dù hay ống bạt bơm nước. Chất liệu: PVC, Polyeste & lớp cốt dù. Màu sắc: Xanh dương Độ dày: 0.6 – 2.8 mm Độ dài: 20/40/50/100m Đường kính ống: Ø28 – Ø300 Công dụng: Bơm nước. tải nước, dẫn hóa chất nhẹ, chất lỏng công nghiệp bơm - hút cát, đổ bê-tông,  xả nước thải, dẫn chất bẩn từ mương rạch,…

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng